Christmas pantomime er en type engelske teaterforestillinger i tilknytning til julen. De har eventyrtekst og fremstår som en blanding av ballett og opera med stort utstyr. Tradisjonen stammer fra 1600-tallet.