Christmas pantomime, julepantomime, engelske teaterforestillinger med eventyrtekst, en blanding av ballett og opera med stort utstyr; stammer fra 1600-tallet.