Chrisma, krisma, i den romersk-katolske kirke navn på velluktende olje som benyttes til salving ved dåp, konfirmasjon og ordinasjon, samt til kirkevigsel, vigsel av de hellige kar og vigsel av kirkeklokker. Til salving av syke og katekumener brukes andre oljer. I den ortodokse kirke kalles chrisma for myron.