Chorion er en eldre betegnelse på et gelé-lignende overtrekk over eggcellen hos fugler og pattedyr. Hos pattedyr kalles dette zona pellucida.