Chorda dorsalis er det første anlegget til virveldyrenes akseskjelett, se ryggstreng.