Choiseulesere, lauru, rauru, folkene på øya Choiseul, den nordligste i staten Salomonøyene, øst for Ny-Guinea. De teller ca. 12 000, og ca. 2/3 av dem er melanesiere som snakker fire innbyrdes uforståelige språk. Hovednæring er svedjejordbruk, med taro, yams, bananer og søtpoteter. Tradisjonelt bodde befolkningen i sterkt befestede landsbyer på fjellknauser, men i dag holder de fleste til langs kysten. Økonomien er etter hvert blitt svært avhengig av prisen på kopra. Det drives litt fiske, men jakt i innlandet er viktigere. Choiseuleserne regner slektskap både på mors- og farssiden, noe som medfører at folk kan kreve medlemskap i flere jordeiende enheter. De tilhører ulike kristne kirkesamfunn.