Choice er en kvalitetsbetegnelse som brukes på fruktkonserver. Den angir at kvaliteten er prima.