Chizerots, eller burins [byrɛ], sosial gruppe i Frankrike, som inntil første halvdel av 1800-tallet bar egen drakt, var gjerne bønder og holdt til i nærheten av Saône, særlig i Boz og Huchizy. Etter sagnet skulle de nedstamme fra sarasenerne.