Chino er en spansk-amerikansk betegnelse for person med foreldre av ulik etnisitet (i Peru etterkommer av afrikaner og urfolk), men brukes også om barn av urfolk og mestizo eller afrikaner, alt etter hvilket område det dreier seg om (hunkjønnsform: china). Betegnelsen brukes også mer generelt i betydningen «guttunge» («jentunge»).