Chin, tidl. k'in, syvstrenget kinesisk siterinstrument med silkestrenger, ofte omtalt som kinesisk lutt. Instrumentet er av eldgammel opprinnelse, men hadde sin storhetstid under Ming-dynastiet, 1368–1644.