Chimbu, simbu, kuman, folkegruppe i de fjellrike sentrale delene av Papua Ny-Guinea; teller ca. 180 000 og snakker et papuansk språk. De aller fleste er medlemmer av ulike katolske og lutheranske kirkesamfunn, men forfedrekulten spiller fremdeles en stor rolle. Ca. 75 % av kostholdet utgjøres av søtpoteter (det er registrert 130 varieteter), og kvinnene, som har hovedansvar for jordbruket, driver også utstrakt svineavl. Den første vestlige kontakten fant sted i 1934. Kaffeplanten ble introdusert etter den annen verdenskrig, og har økende økonomisk betydning. Chimbuene er organisert i grupper omkring brødre og deres avkom. Kriteriene for gruppemedlemskap er temmelig flytende, og sosiale bånd bekreftes bl.a. gjennom gaveutvekslinger.