Chedditt, sivilt kloratsprengstoff hvor kloratenes slagømfintlighet er nedsatt ved tilsetning av mineralolje eller en fet olje og organiske nitroforbindelser som dinitrotoluen eller nitronaftalen. Chedditt ble opprinnelig laget i Chedde i Frankrike.