Chebec, tidligere fartøytype fra Middelhavet, se sjebek.