Chauker, germansk stamme som tilhørte den angelsaksisk-frisiske dialektgruppe. Bodde ved nordsjøkysten mellom Ems og Elben, drev fiske og feavl. Navnet forsvinner fra 300-årene, da chaukerne ble assimilert av sakserne og angelsakserne.