Chatoyans, kattøyeskimmer, lysfenomen som sees i enkelte smykkestener, minner om den lysende streken i et kattøye: kattøyeeffekt. Opptrer i gjennomskinnelige stener med små parallelle fibrer eller kanaler. Lyseffekten kommer særlig frem på rundslipt og polert overflate (cabochon), og sees spesielt i krysoberyll, men er velkjent også hos falkøye og tigerøye.