Charité, barmhjertighet; navn på milde stiftelser, hospitaler. Betegnelsen er bevart i navn på klinikker i Paris og Berlin.