Chapeau!, interjeksjon, brukes for å uttrykke begeistring, ærbødighet, fra gammelt av signalisert ved at man tar av seg hatten. Uttrykket er særlig framtredende i sykkelsporten, hvor publikum gjerne belønner spesielle kraftanstrengelser og prestasjoner med denne komplimenten.