Chandala, gammelindisk navn på en lavtstående, uren kaste av blandet opprinnelse, etter teorien barn av en shudra og en brahmansk kvinne.