Chamorros, urbefolkningen på Marianene i Mikronesia, hovedsakelig på Guam. De ble under spaniernes herredømme nærmest utryddet og erstattet med en blandingsbefolkning av spaniere og innflyttere fra Filippinene. I 1740 var det under 5000 chamorros igjen. Siden har befolkningen økt, og den talte i 1990-årene ca. 60 000. De snakker et austronesisk språk. Under det amerikanske styret på 1900-tallet er chamorroene blitt utsatt for et sterkt kulturelt press, og det er vokst frem en bevegelse som går inn for større grad av selvbestemmelse.