Chalkanthitt, mineralogisk navn på kobbersulfat, CuSO4·5H2O (kobbervitriol). Dannes sekundært i kobbergruver, for eksempel ved Løkken, Meldal, Sør-Trøndelag, der det ble funnet sammen med gips som vakre krystaller i en del av gruven som hadde stått under vann i 125 år.