Chaitya er et indisk klippetempel. Det han ha langstrakt grunnplan med tre skip og halvrund avslutning, der det kan stå en liten dagobe (relikvieskrin). Dette har vært tolket som et fallossymbol og tempelet har dermed vært oppfattet som et fruktbarhetstempel. Tempelets kapiteler var rikt utsmykket med figurative relieffer.