Cesur, cæsur, i metrikken et lite opphold i en verselinje, anbrakt med hensikt som hvilepunkt: Et løfte som vi gav, / men aldri talte om. I enkelte versemål finnes cesur på en bestemt plass i linjen, som regel omkring midten, som f.eks. i aleksandriner. Cesur kalles mannlig etter betont eller lang stavelse, kvinnelig etter ubetont eller kort stavelse. Eksempel på mannlig cesur: Vreden, gudinne! besyng / som grep peleiden Akhillevs; og på kvinnelig cesur: Mellom den edle Akhillevs / og mennenes drott Agamemnon ...