Certasjon, ved bestøvning av blomster betegnelse som brukes om spirende pollenrør som vokser gjennom griffelen med ulik hastighet .