Cernering, den fullstendige inneslutning av en festning som angriperen setter i verk før den egentlige beleiringen begynner. Cernering har til hensikt helt å avskjære festningen fra tilførsler og forbindelser med omverdenen.