Centipedes, engelsk navn på klassen Chilopoda, leddyrklasse, se skolopendere.