Cellereaksjon, balansert reaksjonsligning for redoksreaksjonen i en elektrokjemisk celle (se elektrokjemi).