I teleteknikk er celle en grunnenhet i den digitale overføringsstandarden asynkron transfer mode (ATM). Cellen er en datablokk som består av 53 bit, hvor 48 bit fører brukerinformasjon, mens 5 bit i begynnelsen (hodet) angir adresse- og kontrollinformasjon.