En celle var grunnorganisasjonen i kommunistiske partier (bedrifts-celle og bosteds-celle). Opprinnelig ble betegnelsen mest brukt om slike sammenslutninger som måtte arbeide illegalt, f.eks. i hæren, mens de i fagorganisasjonen, den kooperative bevegelse eller andre masseorganisasjoner kaltes fraksjoner. Mer og mer ble celle det alminnelige navn også for disse legale fraksjoner.