Cefaelin er en kjemisk forbindelse som finnes i brekkrot (Cephaelis) og som har slimløsende effekt. Kjemisk sett er det et alkaloid.