Ceakko-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: bratt.