Cayapi, tropiske slyngplanter i slekten Banisteriopsis (B. caapi, B. inebrians og B. quitensis). Barken inneholder et alkaloid, harmin, med sterk narkotisk virkning. Brukes rituelt av en rekke indianske folk i Sør-Amerikas regnskogområder.