Causae majores, ('større saker'), kirkerettslig betegnelse for saker som paven alene kan bestemme, i motsetning til causae minores, som bestemmes av en provinsialsynode.