Causa efficiens, virkende årsak, utgjør i skolastisk filosofi sammen med stoff, form og hensikt den totale årsak til det som har en betinget, ikke nødvendig, eksistens, og blir identifisert med Gud.