Catilinariske eksistenser, uttrykk brukt av Bismarck, betegner opprørske personer (som våger alt fordi de ikke har noe å tape). Også brukt om moralsk lavtstående individer.