Cathedraticum, en avgift som prestene og kirketiende-eierne i Danmark og Norge fra gammel tid betalte til bispene og universitetet i København; avskaffet i Norge 1859.