Casus reservati, «reserverte synder», i den romersk-katolske kirke tilfeller av synd som ikke enhver skriftefar, men bare en høyere geistlig, kan gi absolusjon for. Unntak ved særlige omstendigheter, f.eks. dødsfare.