Casus belli, begivenhet som kan gi grunn til å føre krig mot en stat. I forbindelse med krigserklæring eller åpning av fiendtligheter gjør parten i alminnelighet rede for hva den anser for casus belli.