Politisk eventyrer fra nordstatene i USA, som etter borgerkrigen søkte å utnytte de urolige forholdene i sørstatene.