(I Storbritannia:) Av og til brukt om parlamentskandidat eller -medlem som ikke lever i sin valgkrets, men som for å bli valgt bare oppholder seg der noen få dager nå og da.