(I USA:) Omvandrende, ansvarsløs politiker, agitator.