Carnosin er et annet navn på den kjemiske forbindelsen beta-alanylhistidin, som forekommer i muskler. Det er ukjent hvilken rolle det har.