Caritas sapientis, den vises kjærlighet, ifølge Leibniz den etiske hoveddyd, rettferdigheten.