Caput aut navim, uttrykk som svarer til norsk «mynt eller krone». Eldre romerske mynter hadde på den ene siden et Janus-hode, på den andre en skipsstavn.