Capotast, kapotast, capo, barréklemme på strengeinstrument. Alle strengene forkortes samtidig, og stemmingen blir høyere. Med dette oppnås at samme fingersetning kan brukes i flere tonearter.