Canzonetta, flerstemmig visetype av lett, ofte danseaktig karakter, som kort før 1600 bredte seg fra Italia (Claudio Monteverdi), til Tyskland (Hans Leo Hassler) og England (Thomas Morley). I nyere tid brukt om sanger som er en mellomting mellom vise og arie, og om sangbare, grasiøse instrumentalkomposisjoner.