Canvassing, verving av valgstemmer ved personlig henvendelse, husagitasjon.