Cantus firmus, en på forhånd gitt melodi (cantus prius factus) som danner utgangspunkt for en flerstemmig komposisjon.