I USA den store plassen som vanligvis omgir et college eller et universitet.