Camillus, i det gamle Roma fribåren gutt og pike med begge foreldre i live, særlig brukt som offertjenere.