Cambervinkel, del av hjulenes opphengsgeometri, avgjørende for bilens stabilitet, sikkerhet og lettkjørthet. Cambervinkelen er godt synlig rett forfra; ved positiv camber heller hjulene utover, ved negativ camber heller de innover.