Calembour, ordspill, vits, brander, kan fremkomme ved at forskjellige ord er lydlike, uten hensyn til skrivemåten, eller ved at samme ord har forskjellige betydninger. Opprinnelsen til ordet er usikker, det oppstod i Frankrike i annen halvdel av 1700-tallet, da særlig marki de Bièvre ble kjent for sine calembours.